Yüksek Danışma Kurulu

HAKKIMIZDA

Yüksek Danışma Kurulu

KT Portföy, faaliyetlerini uluslararası faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde yerine getirecektir. Bu uyumu gözetmek üzere yönetimden bağımsız bir Yüksek Danışma Kurulu oluşturulmuştur (bkz. Yüksek Danışma Kurulu Yönetmeliği).

Yüksek Danışma Kurulu üyeleri:

İsmail HALİTOĞLU

Yüksek Danışma Kurulu Başkanı

1995 yılında Medine’ deki İslam Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Hukuku Bilim Dalı’nda doktorayı tamamlandı. 2003 yılından itibaren katılım bankacılığı sektöründe çalışmaya başladı. İslami finans alanında faaliyet gösteren (Katılım Bankası, Tekafül Sigorta Şirketi, Emeklilik ve Hayat Sigorta Şirketi, Araç Kiralama Şirketi, Gayrimenkul Yatırım Şirketi) firmalarda Danışma Kurulu üyesi, murakıbı ve raportörü olarak 12 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır. İslami Finans alanındaki uzmanlıkları özellikle İslami Bankacılık, İslami Sigorta, Sukûk, İslami Fonlar ve İslami Finans Ürünleri üzerinedir.

Yayınlanmış bazı çalışmaları şunlardır:

 • el-Venşerîsî ve el-Mi’yâr Adlı Eseri - Fıkıh Araştırmaları Dergisi - Konya (2006 - 08)

 • Muvatta’daki Hadis Istılahları - Hadis Tetkikleri Dergisi (2007 - 01)

 • İmam Malik’in Muvatta’daki Fıkıh Yöntemi - Fıkıh Araştırmaları Dergisi - Konya (2007 - 09)

 • İmam Malik’in Muvatta’daki Usulü - Fıkıh Araştırmaları Dergisi - Konya (2008 - 12)

 • İslamî Bankaların Sunduğu Bankacılık Hizmetleri - İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Konya (2010 - 12)

 • Kitâbu Ahkâmi’s-sûk, Yahya b. Ömer (Edisyon Kritik) - (İSAM) İslam Araştırmaları Merkezi (2011)

 • İslamî Bankaların Sunduğu Bankacılık Hizmetleri - İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Konya (Ekim 2010 - 16)

 • Malî Konular ile İlgili Fıkhî Kâide ve Dâbıtlar - İslam İktisadı ve Finans Ansiklopedisi (01.03.2011)

 • Türkiye’de İslami Bankacılık tecrübesi - Doha ikinci İslam ekonomi konferansı (2011 Doha / Katar)

 • Menkul kıymetlerin ihracı ve ikincil piyasalarda tedavülü (Hisse Senetleri, Sukuk ve Yatırım Fonu Katılım Belgeleri) - Uluslar Arası Sempozyum İslamî Sukuk: Bugünü ve Geleceği (25 - 26/04/2013)

Evli ve dört çocuk babasıdır.

Mehmet ODABAŞI

Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Şu anda yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Hukuku Bilim Dalı’nda doktora tez dönemindedir. 2004 yılından itibaren katılım bankacılığı sektöründe çalışmaya başladı. İslami finans alanında faaliyet gösteren (Katılım Bankası, Tekafül Sigorta Şirketi, Emeklilik ve Hayat Sigorta Şirketi, Araç Kiralama Şirketi, Gayrimenkul Yatırım Şirketi) firmalarda Danışma Kurulu üyesi, murakıbı ve raportörü olarak 11 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır. İslami Finans alanındaki uzmanlıkları özellikle İslami Bankacılık, İslami Sigorta, Sukûk, İslami Fonlar ve İslami Finans Ürünleri üzerinedir.

Yayınlanmış bazı çalışmaları şunlardır:

1. Faizsiz Bankacılık Standartları (AAOIFI, el-Meâyîru'ş-şer'iyye, 19 Adet Standardın Tercümesi)

2. Mebsut (Tercüme - Kurul, Gümüşev Yayıncılık, 2008)

3. Fethu’l-Bâri Sahih-i Buhari Şerhi, (Tercüme - Kurul), Polen Yayınları, 2006

Tercüme heyetinde bulunduğu bu temel eserler dışında birçok çeviri çalışması bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ali ÖZTÜRK

Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

EĞİTİM DURUMU

Doktora: Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında doktora çalışması devam ediyor.

Tez Konusu: Hanefî Mezhebinde Muhtasar Metinlerin Ortaya Çıkışı

Yüksek Lisans (2003): Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı

Tez Konusu: İbn Âbidî’nin Reddü’l-Muhtarın’da Ahkâmın Değişmesi

Lisans (2000): Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Lise (1994): Pendik imam Hatip Lisesi (Dışarıdan Mezun)

Ortaokul (1992): İstanbul imam Hatip Lisesi (Dışarıdan Mezun)

Özel Eğitim (1990-1995): Temel İslam Bilimlerinde Klasik usulde özel eğitim

Hafızlık (1990): İstanbul Hayırseverler Kur’an Kursu

YABANCI DİL         Arapça: İyi düzeyde    İngilizce: Orta Düzeyde

İŞ TECRÜBESİ

 1. 8 Yıl Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesinde Meslek Dersleri Öğretmenliği
 2. 4 Yıl Kuveyt Türk Katılım Bankasında Araştırma Geliştirme Uzmanlığı ve Murakıplık (2011- Aynı Kurumda çalışmaya devam ediyor)
 3. Körfez Gayri Menkul Aş. Danışma Kurulu Üyeliği (2014- Devam ediyor)
 4. KT Portföy Yönetimi Aş. Danışma Kurulu Üyeliği (2015- Devam ediyor)
 5. KT BANK (ALMANYA)  Danışma Kurulu Üyeliği (2015- Devam ediyor)

VERMİŞ OLDUĞU DERSLER

 1. Resmî ve özel kurumlarda Temel İslam Bilimleri dersleri. (Fıkıh, Hadis, Arapça, Tefsir)
 2. İslâmî Bankacılık eğitimi, konferansı ve seminerleri