Sürekli Bilgilendirme Formu

Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı
Tarih 07.09.2015
Sayı PYŞ/PY.38-YD.16/1075

 

Yönetime İlişkin Bilgiler Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya Ticaret Ünvanı
  İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 5.000.000,00 100
Toplam 5.000.000,00 100

 

Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü (28/02/2017 tarihi itibariyle)

Tür Sayı Ay Sonu Portföy Büyüklüğü (TL)
Yatırım Fonları 5 110.458.913
Emeklilik Fonları 2 62.337.234
Bireysel Portföy - -
Toplam 7 172.796.147

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., KT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin acentesidir. 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri,

Adı Soyadı Görevi

Ruşen Ahmet Albayrak

Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Cevdet Yılmaz

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. (İç Kontrolden Sorumlu)

Mehmet Oral

Yönetim Kurulu Üyesi

Nurettin Kolaç

Yönetim Kurulu Üyesi

Tayfun Özkan

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

 

Yönetim Kadrosu

Birim/Sistem Adı-Soyadı

Genel Müdür

Tayfun Özkan

Fon Hizmet Birimi

Ayhan Güney - Müdür

İlyas Hakyemez – Uzman

İç Kontrol Sistemi

Kenan Dede

Araştırma Birimi

Okan Uzun-Uzman

Fon Yönetimi

Tayfun Özkan-Genel Müdür

Mehmet Hakan Aksoy-Müdür

 

Adı Soyadı Görevi

İsmail Halitoğlu

Yüksek Danışma Kurulu Başkanı (Kuveyt Turk Sharia Board Member)

Mehmet Odabaşı

Yüksek Danışma Kurulu Üyesi (Kuveyt Turk Sharia Board Member)

Ali Öztürk

Yüksek Danışma Kurulu Üyesi (Kuveyt Turk Sharia Member)

 

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları (KAP)

Yatırım Fonları Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfalarına ulaşmak için tıklayınız.

  1. Vergi Levhası
  2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  3. SPK Faaliyet Belgesi
  4. Esas Sözleşme
  5. Sürekli Bilgilendirme Formu