KTN KİRA SERTİFİKALARI KATILMA FONU
Değişim -0,08
FİYAT 2,3309

FON BİLGİLERİ

Fon KoduKTN
Fon İhraç Tarihi10.02.2016
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%1,50
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 427.230.318
FON BİRİM FİYATI 2,3309
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları80100
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler020
Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın)020
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları020

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi%70.00
  • BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi%15.00
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi%15.00

FON DÖKÜMANLARIBIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.