KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FONUKTR

Fon toplam değerinin en az %80'I yerli ve yabancı, kamu ve özel sektör tarafında ihraç edilen kira sertifikalarına, katılma hesabına ve Danışma Kurulundan icazet alınan, uluslararası kabul görmüş,faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. SPK mevzuatına göre sadece nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir.
KTR BİRİNCİ KATILIM SERBEST FONU
Değişim 0,05
FİYAT 2,4496

FON BİLGİLERİ

Fon KoduKTR
Fon İhraç Tarihi16.03.2016
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)% 1,00
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 2.150.154.025
FON BİRİM FİYATI 2,4496
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları0100
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler0100
Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın)*0100

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi%60.00
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi%25.00
  • BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi%15.00

FON DÖKÜMANLARIBIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.