Gayrimenkul Yatırım Fonları

SPK mevzuatı,  nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına  inançlı mülkiyet esaslarına  göre ağırlıklı olarak gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklardan ve mevzuatta belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla süreli veya süresiz olarak gayrimenkul yatırım fonu (GYF) kurulmasına imkân vermektedir. GYF’lerin, tapuya tescil ve ilgili işlemlerle sınırlı olmak üzere tüzel kişilikleri vardır, diğer bir deyişle gayrimenkul varlık ve hakları tapuda GYF adına tescil edilir; GYF’lerin, diğer fonlar gibi, bunun dışında tüzel kişiliği yoktur.

KT Portföy, yatırımcılarına bu kapsamda çeşitli yatırım stratejilerinde gayrimenkul yatırım fonları kurup yönetme hizmeti verir.