KT PORTFÖY NEOVA Katılım Sigorta Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Neova GSYF, Neova Katılım Sigorta A.Ş. yatırımıyla kurulmuş bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’dur. Fonun yönetimi ise KT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

Fon’un yatırım stratejisi; Öncelikli sigorta sektörüne yönelik girişimcilerin (InsurTech) yanında global olarak fark yaratacak teknoloji tabanlı girişimcilere yatırım yapmak ve onların büyümesine katkı sağlamaktır.

Fon Kodu: KOG
Fon Adı: KT Portföy Yönetimi A.Ş. Neova Katılım Sigorta Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yönetici: KT Portföy Yönetimi A.Ş
Hemen Başvur

Başvuru Süreci

01 Başvuru

02 Ön Değerlendirme

03 Yatırım Komitesi Girişimci Sunumu

04 Yatırım Komitesi DeğerlendirmeAyrıntılı bilgi için Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi’ni inceleyebilirsiniz.