HAKKIMIZDA

Biz Kimiz ?

Teknogirişim GSYF, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin ortak yatırımıyla kurulmuş bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’dur. Toplam fon büyüklüğü 10.000.000 TL’dir. Fonun yönetimi ise KT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; girişimcilerin ölçeklenebilir, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi amacıyla özellikle finansal teknolojiler, sağlık teknolojileri, ulaştırma teknolojileri ve diğer hizmet ve ticaret alanlarında teknolojik çözümler sunan ve/veya sunacak olan halihazırda faaliyet gösteren ve/veya göstermek üzere olan girişim şirketlerine yatırım yapmaktır.

Fon Künyesi

  • FON KODU: KTY
  • FON ADI: KT Portföy Yönetimi A.Ş. Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
  • YÖNETİCİ: KT Portföy Yönetimi A.Ş.
  • HEDEFLENEN FON BÜYÜKLÜĞÜ: 10 milyon TL
  • FON SÜRESİ: 5 yıl

GSYF Nedir?

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) md. 4/1 uyarınca; “Girişim sermayesi yatırım fonu, nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, aynı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Fonların süresine fon içtüzüğü ve ihraç belgesinde yer verilir.

Fonlar, aşağıda sayılan varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacı dışında herhangi bir işle uğraşamazlar.

a) Girişim sermayesi yatırımları,

b) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan anonim ortaklıklara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları,

c) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve anonim ortaklık payları,

ç) Vadeli mevduat ve katılma hesabı,

d) Yatırım fonu katılma payları,

e) Repo ve ters repo işlemleri,

f) Varantlar ve sertifikalar,

g) Kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları,

ğ) Takasbank para piyasası işlemleri,

h) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,

ı) Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri,

i) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.”

Ayrıntılı bilgi için Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi’ni inceleyebilirsiniz. 

 

Sıkça Sorulan Sorular

Teknogirişim GSYF Nedir?

Teknogirişim GSYF, teknoloji odaklı erken aşama şirketlere yatırım yapmak için Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin ortak yatırımıyla kurulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'dur.

Teknogirişim GSYF’nin fon büyüklüğü nedir?

Teknogirişim GSYF, Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın ve Vakıf Katılım Bankası’nın her birinin 5.000.000 TL yatırım yaptığı bir fon olarak toplam fon büyüklüğü 10.000.000 TL’dir.

Nereden Başvurabilirim?

Teknogirişim GSYF’ye web sitemiz üzerindeki online başvuru panelinden başvurabilirsiniz. Online başvuru haricinde bir başvuru yöntemi bulunmamaktadır. Başvuru için tıklayınız.

 

Hangi sektörler başvuru yapabilir?

Teknogirişim GSYF’ye teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir bir projeye sahip ve bunu geliştirebilecek tüm girişimciler başvurabilir.

Şirket olmak zorunda mıyız?

Teknogirişim GSYF ancak “Anonim Şirket”lere yatırım yapabilmektedir. Hali hazırda anonim şirketiniz yoksa ya da farklı bir şirketiniz varsa, yatırım öncesi A.Ş. kurulması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hisse alacak mısınız? Yatırım boyutunuz (ticket size) nedir?

Teknogirişim GSYF her bir projeye 250.000 – 1.000.000 TL arasında erken aşama tohum yatırım yapacaktır ve bunun karşılığında projenin durumuna göre %1-%30 arasında hisse alacaktır.

Başvurular ne zaman olmaktadır?

Başvuruların belli bir dönemi bulunmamaktadır. Ancak GSYF Yatırım Komitesi ayda bir toplanmakta ve o zamana kadar gelen ve ön elemeden geçen projeleri dinlemektedir.

Fikir aşamasında yatırım yapıyor musunuz?

Teknogirişim GSYF olarak, ürünü hazır, müşterisi olan ya da Müşteri aşamasına gelmiş projelere yatırım yapılacaktır. Fikir aşamasında ya da ürün henüz hazır değilse Lonca Girişimcilik Merkezi’ne başvuru yapabilir, ürün sürecini mentorların yardımı ile tamamlayabilirsiniz.

Girişim Formu

   

Girişiminiz şirketleştiyse şirketinizin adını ve markasını yazınız, şirketleşmediyseniz projenizin adını yazmanız yeterlidir.

To Top