Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

KT Portföy Birinci Katılım Fonu - KTM

  • Özet

  • Performans

  • Pay Alım Satım Saatleri

  • Fon Dökümanları

Temel Bilgiler

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak ortaklık payları, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen ve Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.

Fon Yatırım Stratejisi

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami %

Ortaklık Payları

15

80

Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları

20

85

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler

0

10

Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın)

0

25

Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Fon Karşılaştırma Ölçütü

  • BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
  • Katılım 30 Endeksi (KATLM)
  • BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı
  • BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi

Fon Bilgileri

Fon Kuruluş Onay Tarihi

14.01.2016

Fon Kodu

KTM

ISIN

TRYKTPY00012

Fon Toplam Net Değeri

95.492.388,09

Fon Birim Fiyatı

1,840829

En Az Alınabilir Pay Adedi

1

En Az Satılabilir Pay Adedi

1

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

% 2,10

Fon Risk Seviyesi

*Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde :

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir