Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

KT Portföy Kira Sertifikaları Katılma Fonu - KTN

  • Özet

  • Performans

  • Pay Alım Satım Saatleri

  • Fon Dökümanları

Temel Bilgiler

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, altın ve diğer kıymetli madenlere, katılma hesabına ve Yüksek Danışma Kurulu’ndan icazet alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak olup; Fon toplam değerinin en az % 80’i  yerli ve yabancı kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılır.

Fon Yatırım Stratejisi

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami %

Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları

20

100

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler

0

20

Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın)

0

20

Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Fon Karşılaştırma Ölçütü

  • BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
  • BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi
  • BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı

Fon Bilgileri

Fon Kuruluş Onay Tarihi

14.01.2016

Fon Kodu

KTN

ISIN

TRYKTPY00020

Fon Toplam Net Değeri

100.242.449,24

Fon Birim Fiyatı

1,676134

En Az Alınabilir Pay Adedi

1

En Az Satılabilir Pay Adedi

1

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

% 2,00

Fon Risk Seviyesi

*Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde :

 

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir