Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılma Fonu – KTV

  • Özet

  • Performans

  • Pay Alım Satım Saatleri

  • Fon Dökümanları

Temel Bilgiler

Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığında olacak şekilde, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılır.

Fon Yatırım Stratejisi

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami %

Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları

80

100

Katılma Hesabı (TL-Döviz)

0

20

Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Vaad Sözleşmeleri

0

10

Fon Karşılaştırma Ölçütü

  • BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları
  • BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

Fon Bilgileri

Fon Kuruluş Onay Tarihi

04.08.2017

Fon Kodu

KTV

ISIN

TRYKTPY00061

Fon Toplam Net Değeri

2.345.505.399,80

Fon Birim Fiyatı

1,456931

En Az Alınabilir Pay Adedi

1

En Az Satılabilir Pay Adedi

1

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

% 1,50

Fon Risk Seviyesi

*Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 08:45 ile12:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri, alım talimatının verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir. Katılma payı bedelleri satım talimatının verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.