Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu - KZL

  • Özet

  • Performans

  • Pay Alım Satım Saatleri

  • Fon Dökümanları

Temel Bilgiler

Fonun yatırım amacı faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde ve altın fiyatlarına paralel bir getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak altın ve kompozisyonu ve Yüksek Danışma Kurulu’nca icazet verilen altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. En fazla % 20’si ise altın veya diğer kıymetli madenlerle ilişkili yerli ve yabancı ortaklık payları, kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, katılım esaslı diğer yatırım fonları ile diğer kıymetli madenlere yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20’si ile sınırlı olmak kaydıyla yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir.

Fon Yatırım Stratejisi

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami %

Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

80

100

Altın Dışındaki Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Katılma Hesapları (TL, Döviz, Altın )

0

20

Ortaklık Payları (yurtiçi, yurtdışı)

0

20

Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL, Döviz)

0

20

Gayrimenkul Sertifikaları (TL, Döviz)

0

20

Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

0

20

Vaad Sözleşmeleri

0

10

Fon Karşılaştırma Ölçütü

  • BİST-KYD Altın Fiyat Endeksi- Ağırlıklı Ort.
  • BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)

Fon Bilgileri

Fon Kuruluş Onay Tarihi

26.12.2018

Fon Kodu

KZL

ISIN

TRYKTPY00152

Fon Toplam Net Değeri

32.209.068,76

Fon Birim Fiyatı

1,393317

En Az Alınabilir Pay Adedi

1

En Az Satılabilir Pay Adedi

1

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

% 2,00

Fon Risk Seviyesi

*Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde:

BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.