Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fonu - KTR

  • Özet

  • Performans

  • Pay Alım Satım Saatleri

  • Fon Dökümanları

Temel Bilgiler

Fon ağırlıklı olarak kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Ayrıca fon portföyünün tamamı devamlı olarak katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen ve Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.

Fon Yatırım Stratejisi

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami %

Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları

0

100

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler

0

100

Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın)*

0

100

Fon Karşılaştırma Ölçütü

  • BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
  • BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi
  • BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi

Fon Bilgileri

Fon Kuruluş Onay Tarihi

14.01.2016

Fon Kodu

KTR

ISIN

TRYKTPY00038

Fon Toplam Net Değeri

120.299.774,27

Fon Birim Fiyatı

1,736800

En Az Alınabilir Pay Adedi

For 1st transaction 25.000 units and folds, for following purchases 1.000 units and folds.

En Az Satılabilir Pay Adedi

1000

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

% 1,00

Fon Risk Seviyesi

*Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde :

 

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir