Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fonu - KTT

  • Özet

  • Performans

  • Pay Alım Satım Saatleri

  • Fon Dökümanları

Temel Bilgiler

Fon portföyünün asgari %80'inin devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların döviz (USD) cinsinden ihraç ettiği kira sertifikalarına (SUKUK) yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenir. Fon portföyü ayrıca yerli ve yabancı ortaklık payları, yurtiçinde ihraç edilmiş kira sertifikaları, katılma hesapları, yatırım fonu katılma payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen ve Yüksek Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.

Fon Yatırım Stratejisi

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami %

Yabancı İhraççıların Döviz Cinsinden (USD) İhraç Ettikleri Kira Sertifikaları (SUKUK)

20

75

Yerli İhraççıların Döviz Cinsinden (USD) İhraç Ettikleri Kira Sertifikaları (SUKUK)

5

80

Yabancı Ortaklık Payları

0

20

Yerli Ortaklık Payları

0

20

Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın)*

0

20

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Yatırım Fonu Kalkınma Payları

0

20

Fon Karşılaştırma Ölçütü

  • Dow Jones Toplan Getiri Sukuk Enteksi (DJSUKTXR)

Fon Bilgileri

Fon Kuruluş Onay Tarihi

07.04.2016

Fon Kodu

KTT

ISIN

TRYKTPY00053

Fon Toplam Net Değeri

141.637.079,41

Fon Birim Fiyatı

7,235204

En Az Alınabilir Pay Adedi

For 1st transaction 1.000 units and folds, for following purchases 100 units and folds.

En Az Satılabilir Pay Adedi

100

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

% 1,00

Fon Risk Seviyesi

*Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

*Fon katılma paylarının birim pay değeri Amerikan Doları (USD) cinsinden
risk değeri ; 3

Fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası cinsinden risk değeri ; 6

Fon’un birim pay değeri, günlük olarak tespit ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden bozdurulurken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak bozdurulur.

Katılım Payı Satım Bedellerinin Ödenme Esasları  : Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. (T+3 ve/veya T+4)

Satım bedellerinin ödenme gününün belirlenmesinde Birleşik Krallık (United Kingdom) ve Lüksemburg piyasalarının tatil günleri dikkate alınır. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.