Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

KT Portföy Üçüncü Katılım Serbest Fonu - KTU

  • Özet

  • Performans

  • Pay Alım Satım Saatleri

  • Fon Dökümanları

Temel Bilgiler

Fon ağırlıklı olarak ortaklık payları ile yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapacak olup; fon portföyünün tamamı devamlı olarak ortaklık payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, Kurulca uygun görülen ve Yüksek Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.

Fon Yatırım Stratejisi

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami %

Katılım Esaslarına Uygun Yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları

0

25

Vaad Sözleşmeleri

0

10

Katılma Hesabı (TL/Döviz/Altın)

0

25

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Olarak İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Ortaklık Payları

0

30

Yerli ve Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları

0

100

Fon Bilgileri

Fon Kuruluş Onay Tarihi

17.10.2017

Fon Kodu

KTU

ISIN

TRYKTPY00079

Fon Toplam Net Değeri

239.796.294,88

Fon Birim Fiyatı

1,489868

En Az Alınabilir Pay Adedi

1

En Az Satılabilir Pay Adedi

1

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

% 0,30

Fon Risk Seviyesi

*Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde :