Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

Özel Yatırım Fonları Kuruluşu ve Yönetimi

SPK mevzuatı, (işyeri, belirli meslek grupları bazında, sektörel bazda vb.) belirli ölçütler çerçevesinde katılma payları belirli bir yatırımcı kitlesine tahsis edilmiş fonlar kurulmasına imkân vermektedir. Bu fonların katılma payları, önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş olur. Söz konusu fonların unvanlarında fon paylarının satıldığı yatırımcı kitlesini tanımlayan bir ibareyle birlikte ­“özel” ibaresine yer verilir.

KT Portföy, yatırımcılarına bu kapsamda özel fonlar da kurup yönetme hizmeti verir.