Danışma Komitesi

Halil GÜNENÇ Danışma Komitesi Üyesi

1933 yılında Mardin ’de dünyaya geldi. Özel medrese öğrenimi ile yetişti. 12 yaşlarında Suriye'ye giderek 8-9 Yıl kadar M. Latif Amudi ’den Türkiye'de her ikisinin de İsmi Abdulvehhab olan Hocalar’dan ve Nurşin'de Şeyh Maşuk Efendi 'den ders aldı. Öğrenimi sırasında Sarf, Nahiv, Mantık, Münazara, Belagat, Kelam, Fıkıh Usulu ve Fıkıh, Tefsir Usulu ve Tefsir, Hadis Usulu ve Hadis okudu. Halfeti, Kızıltepe (1959-66), Urfa (1966-76) Müftülükleri ile Haseki Eğitim Merkezi'nde Fıkıh ve Tefsir Hocalığı yaptı. Çeşitli Gazete ve Dergiler ’de Makaleleri yayınladı.

Eserleri:

  • Büyük Şafii İlmihali
  • Günümüz Meselelerine Fetvalar, 2 cilt
  • Tenviru'l-Kulub (Arapça)
  • Er-Rasul, Arapça
  • El-Mucizetu'l-Kur'aniyye (Arapça)
  • Reidü'ş-Şebal (Arapça)
  • Nesefi Tefsiri Haşiyesi (Arapça)
  • Erbain-i Neveviye Şerhi
  • İslam’ın Sesi
  • Şafi Cep İlmihali