Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı

Tarih

07.09.2015

Sayı

PYŞ/PY.38-YD.16/1075

 

 Yönetime İlişkin Bilgiler Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya Ticaret Ünvanı

 

İştirak Tutarı (TL)

İştirak Oranı (%)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

10.000.000

100

 

Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü (15/04/2019 tarihi itibariyle)

Tür Sayı Ay Sonu Portföy Büyüklüğü (TL)

Yatırım Fonları

8

1.270.451.512

Emeklilik Fonları

5

1.107.544.560

Özel Fonlar

1

13.958.880

Bireysel Portföy

2

28.650.629

Toplam

16

2.420.605.581

 

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., KT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin acentesidir.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görevi

Ruşen Ahmet Albayrak

Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Cevdet Yılmaz

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. (İç Kontrolden Sorumlu)

Abdurrahman Delipoyraz

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilal Sayın

Yönetim Kurulu Üyesi

Hamit Kütük

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

 

Yönetim Kadrosu

Birim/Sistem Adı-Soyadı

Genel Müdür

Hamit Kütük

Genel Müdür Yardımcısı

Bora Doğanay

İç Denetim

Ahmet Nalcı

İç Kontrol

Hakan Safa Yılmaz

Risk Yönetimi

Semih Aslantürk

Fon Hizmet Birimi

Ayhan Güney

Araştırma Birimi

Bayram Veli Salur

Fon Yönetimi

Serkan Anıl

Alternatif Yatırımlar

Ramazan Bayram

 

Danışma Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görevi

M. Abdul Razaq Al-Tabtabaei

Danışma Kurulu Başkanı

M. Jaza Al Harbi

Danışma Kurulu Üyesi

A. Shuaib Al AbdusSalam

Danışma Kurulu Üyesi

Halil Gönenç

Danışma Kurulu Üyesi

Abdullah Durmuş

Danışma Kurulu Üyesi

 

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları (KAP)

Yatırım Fonları Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfalarına ulaşmak için tıklayınız.