Sürekli Bilgilendirme Formu

Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı
Tarih 07.09.2015
Sayı PYŞ/PY.38-YD.16/1075

 

Yönetime İlişkin Bilgiler Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya Ticaret Ünvanı
  İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 10.000.000 100

 

Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü (15/04/2019 tarihi itibariyle)

Tür Sayı Ay Sonu Portföy Büyüklüğü (TL)
Yatırım Fonları 8 1.270.451.512
Emeklilik Fonları 5 1.107.544.560
Özel Fonlar 1 13.958.880
Bireysel Portföy 2 28.650.629
Toplam 16 2.420.605.581

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., KT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin acentesidir. 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görevi

Ruşen Ahmet Albayrak

Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Cevdet Yılmaz

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. 

Abdurrahman Delipoyraz

Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrolden Sorumlu)

Bilal Sayın

Yönetim Kurulu Üyesi

Hamit Kütük

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

 

Yönetim Kadrosu

Birim/Sistem Adı-Soyadı

Genel Müdür

Hamit Kütük

İç Denetim

Ahmet Nalcı

Fon Hizmet Birimi

Ayhan Güney 

Araştırma Birimi

F. Bora Doğanay

Fon Yönetimi Serkan Anıl

Risk Yönetimi

Yasin Ünal


Danışma Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görevi
M. Abdul Razaq Al-Tabtabaei Yüksek Danışma Kurulu Başkanı
M. Jaza Al Harbi Yüksek Danışma Kurulu Üyesi 
A. Shuaib Al AbdusSalam Yüksek Danışma Kurulu Üyesi
Halil Gönenç Yüksek Danışma Kurulu Üyesi 
Abdullah Durmuş Yüksek Danışma Kurulu Üyesi 


Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları (KAP)

Yatırım Fonları Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfalarına ulaşmak için tıklayınız.

  1. Vergi Levhası
  2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  3. SPK Faaliyet Belgesi
  4. Esas Sözleşme
  5. Sürekli Bilgilendirme Formu