Sürekli Bilgilendirme Formu

Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı
Tarih 07.09.2015
Sayı PYŞ/PY.38-YD.16/1075

 

Yönetime İlişkin Bilgiler Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya Ticaret Ünvanı
  İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 5.000.000 50
KFH Capital Investment Company K.S.C.C. 5.000.000 50
Toplam 10.000.000 100

 

Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü (30/07/2018 tarihi itibariyle)

Tür Sayı Ay Sonu Portföy Büyüklüğü (TL)
Yatırım Fonları 8 612.195.025
Emeklilik Fonları 4 719.316.951
Bireysel Portföy - -
Toplam 12 1.331.511.976

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., KT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin acentesidir. 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görevi

Abdullah F. Al-Thaqeb

Yönetim Kurulu Başkanı

Ruşen Ahmet Albayrak

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. 

Hüseyin Cevdet Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrolden Sorumlu)

Ahmad A. Al Nafisi 

Yönetim Kurulu Üyesi

Tayfun Özkan

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

 

Yönetim Kadrosu

Birim/Sistem Adı-Soyadı

Genel Müdür

Tayfun Özkan

İç Kontrol Sistemi

Ahmet Nalcı

Fon Hizmet Birimi

Ayhan Güney - Müdür

Meltem Türker – Uzman

Taha Özkan – Uzman

Araştırma Birimi

Okan Uzun-Uzman

Fon Yönetimi

Tayfun Özkan-Genel Müdür

Muhammet Kaş-Fon Yöneticisi

 

Danışma Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görevi
M. Abdul Razaq Al-Tabtabaei Yüksek Danışma Kurulu Başkanı
M. Jaza Al Harbi Yüksek Danışma Kurulu Üyesi 
A. Shuaib Al AbdusSalam Yüksek Danışma Kurulu Üyesi
Halil Gönenç Yüksek Danışma Kurulu Üyesi 
Abdullah Durmuş Yüksek Danışma Kurulu Üyesi 


Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları (KAP)

Yatırım Fonları Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfalarına ulaşmak için tıklayınız.

  1. Vergi Levhası
  2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  3. SPK Faaliyet Belgesi
  4. Esas Sözleşme
  5. Sürekli Bilgilendirme Formu