Yatırımcı Kılavuzu

YATIRIMCI KILAVUZU

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikaları Nedir?

Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların vade boyunca kiralanması da dahil olmak üzere VKŞ lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde VKŞ’ya aktarılması amacıyla ihraç edilen kira sertifikalarıdır. Bu kapsamda yapılacak ihraçlarda kaynak kuruluş ile VKŞ arasında, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların mülkiyeti devredilmeksizin VKŞ lehine yönetilmesini konu alan sözleşme düzenlenir. VKŞ’nin elde edeceği gelirin veya bu gelirin hesaplanmasına ilişkin esasların ilgili sözleşmede düzenlenmesi zorunludur.

Özellikle sahipliğe veya alım-satıma dayalı kira sertifikaları gibi bazı kira sertifikaları çeşitlerinde varlıkların el değiştirmesi nedeniyle tescil yapan tapu gibi işlemler hem masraf oluşturmakta hem de bu işlemler nedeniyle oluşacak operasyonel külfetten dolayı zaman almaktadır. Bu nedenlerden dolayı da kira sertifikaları ihraçları piyasaya göre pahalı olabilmekte, gecikmekte ya da ihraççıyı caydırabilmektedir. Bu gibi nedenlerden dolayı varlıkların el değiştirmesi yöntemi izlenmesi yerine varlıkların el değiştirmeden yönetilmesi gibi bir metot seçilebilir. Böyle bir metot ile sukuk ihraç etmek isteyen yatırımcı, yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikaları ihraç ederek amacını gerçekleştirebilir. Varlıklar yatırımcıya yani VKŞ'ye geçmemekte, kaynak kuruluş bu varlıkları VKŞ adına yöneterek işlev yerine getirilmektedir. Böylece ihraçı operasyonel masraf ve zamandan kurtulmuş olacaktır.