Yatırımcı Kılavuzu

YATIRIMCI KILAVUZU

Şemsiye fon nedir?

Şemsiye fon, katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonudur.