KPC KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Değişim -0,25
FİYAT 2,2978

FON BİLGİLERİ

Fon KoduKPC
Fon İhraç Tarihi27.07.2020
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%2,4
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 155.640.459
FON BİRİM FİYATI 2,2978
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Yerli Ortaklık Payları80100
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları020
Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın)020
Altın ve Kıymetli Madenler ile bunlara dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz)020
Gayrimenkul Sertifikaları020
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları020
BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri020

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • KAT50 Endeksi %90.00
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi%10.00

FON DÖKÜMANLARIBAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.